Stichting Foundation for Disabled People


Wij hebben gekozen om voor de stichting Foundation for Disabled People te gaan rijden.

De stichting Foundation for disabled people is in juni 2001 opgericht en in 2003 is het rolstoelproductie centrum voor mensen met een lichamelijke handicap opgezet in Banjul, met ondersteuning van de Britse ambassade. Dit is het enige rolstoelproductie centrum in Gambia en het merendeel van de mensen dat voor het centrum werkt, heeft zelf ook een lichamelijke handicap. In het rolstoelcentrum worden nieuwe rolstoelen geproduceerd en worden rolstoelen gerepareerd voor mensen die tengevolge van polio of een beenamputatie rolstoelafhankelijk zijn geworden.

De stichting heeft naast het rolstoelproductie centrum ook een computertrainingscentrum voor mensen met een lichamelijke handicap. Daar krijgen de mensen gratis computertraining, zodat zij ook de kans krijgen om hun eigen inkomen te gaan verdienen in plaats van te gaan bedelen op straat.

Het geld dat wij bij elkaar brengen, wordt gebruikt om de productie van het aantal rolstoelen te vergroten en om de activiteiten van het computertrainingscentrum uit te breiden, bijvoorbeeld ook op scholen.

Waarom dit doel?
Dit doel sprak ons allebei meteen het meeste aan, vooral ook omdat het maar een klein project is waar wij als enige auto voor gaan rijden. Het doel ligt ook erg dicht bij Nienke’s werk als ergotherapeut. Zij is dagelijks bezig met rolstoelen en weet daarom ook hoe vanzelfsprekend het in Nederland is dat je een rolstoel tot je beschikking hebt als je deze nodig hebt als gevolg van een lichamelijke beperking.

Een rolstoel geeft iemand veel zelfstandigheid in het jezelf verplaatsen binnen- en of buitenshuis.

In Afrika daarentegen is het helemaal niet vanzelfsprekend dat iemand een rolstoel krijgt. Als je in Afrika een lichamelijke beperking hebt, dan zijn er geen mogelijkheden voor revalidatie met als gevolg dat iemand totaal afhankelijk van anderen wordt. Een rolstoel geeft mensen daar dan nog in ieder geval enige zelfstandigheid. Wij vinden mobiliteit voor iedereen erg belangrijk, daarom dat wij ons willen  inzetten om zoveel mogelijk geld en middelen in te zamelen voor dit goede doel.

Hoe kunt u het goede doel helpen?
Dit doel heeft zoals al geschreven zowel geld al middelen nodig. Om dit doel te helpen hebben wij voor zowel bedrijven als particulieren een aantal manieren bedacht. Wat die manieren zijn kunt u hier lezen...
 

 

Telefoon: 06 - 410 43 490 | Email: info@opnaarDAKAR.nl