Waarom zou u ons en het goede doel helpen?

 

Omdat wij zoveel mogelijk geld willen schenken aan ons goede doel gaan wij zo low budget mogelijk reizen. Onze eigen bijdrage, de sponsorgelden en de giften willen wij, na aftrek van een deel van onze gemaakte kosten, schenken aan ons goede doel, evenals de auto en de spullen voor onderweg. Om een dergelijk evenement mogelijk te maken is er natuurlijk de hulp van particulieren en bedrijven nodig. Wij hebben verschillende manieren bedacht hoe u ons en vooral het goede doel kunt helpen. Dit kan in de vorm van middelen of financieel. Klik op de bovenstaande balken om te kijken hoe u ons kunt helpen.

 

Wat bieden wij u in ruil voor uw sponsoring:

 

  • Allereerst eeuwige roem en dankbaarheid, ook namens Stichting Foundation for Disabled People in Gambia.                                      
  • Een sticker op onze auto voor zowel bedrijven als particulieren, zodat uw naam op een sticker met ons mee reist naar Afrika. Hierbij geldt voor bedrijven dat het formaat van de sticker afhankelijk is van de hoogte van het bedrag dat u sponsort. Particulieren worden met een naamsvermelding op een sticker geplaatst.
  • Een eervolle vermelding op onze internetsite, voor bedrijven met het bedrijfslogo en een link naar uw eigen internetsite en voor particulieren uw naamsvermelding.

  • De auto rijdt vanaf september rond in de regio zodat uw bedrijfsnaam ook in Nederland al gezien wordt. 
  • Wij kunnen op aanvraag de auto ook inzetten bij een bedrijfsmatige presentatie/evenement als blikvanger.

Uitbreiding van uw netwerk, doordat uw logo en bedrijfsnaam ook bij andere bedrijven onder de aandacht komt.

De belettering van de auto zal gebeuren door DC&D Reclame en Ontwerp.

Bovendien zullen de auto en de Challenge veel media aandacht krijgen. Hieronder staat een overzicht van die aandacht die de Amsterdam-Dakar Challenge van 2005 heeft gekregen. Wij verwachten dat de media aandacht voor de challenge van 2006 daar dik overheen zal gaan!

Telefoon: 06 - 410 43 490 | Email: info@opnaarDAKAR.nl